DIY giày cá tính

Dưới đây là một số mẫu giày mà bạn có thể tự làm tại nhà nhé.

1. Giày lấp lanh

2. Giày kim cương

miumiu61

 

miumiu1

miumiu2

miumiu3

miumiu5

miumiu4

miumiu92

 

3 Giày hoa lá

DIY Anthropologie Shoes

 

DIY Anthropologie Scarf Flats 

Scarf Flats

Scarf Flats

Scarf Flats
Scarf Flats

Scarf Flats

DIY Anthropologie Flats

Scarf Flats

4 Giày hoạt hình

 

Comic Book Shoes - DIY

5 Giày mạ vàng

 

 

 

 

 

 

 

6 Giày TOMS

DIY spray painted TOMS 1 via lilblueboo.com

 

DIY spray painted TOMS 2 via lilblueboo.com

 

DIY spray painted TOMS 3 via lilblueboo.com

 

DIY spray painted TOMS 4 via lilblueboo.com

 

DIY spray painted TOMS 5 via lilblueboo.com

 

DIY spray painted TOMS 6 via lilblueboo.com

 

DIY spray painted TOMS 7 via lilblueboo.com

 

 

DIY spray painted TOMS 8 via lilblueboo.com

 

 

DIY spray painted TOMS 9 via lilblueboo.com

 

 

Advertisements